STELLA ALVARADO ACOSTA / COUSIN TO THE MENDOZA10 
(PARENTS - BERTHA AND SILVER) BERTHA IS SISTER TO JUANA MENDOZA

FROM THE FAMILY FILES OF STELLA AND JOE ALVARADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © TTWS